Integritetspolicy SWE

AVSNITT 1 - VAD GÖR VI MED DIN INFORMATION?


När du köper något i vår butik samlar vi som en del av köp- och försäljningsprocessen in den personliga information som du ger oss, t.ex. ditt namn, din adress och din e-postadress.

När du surfar i vår butik får vi också automatiskt din dators internetprotokoll (IP) adress för att ge oss information som hjälper oss att lära oss mer om din webbläsare och ditt operativsystem.

E-postmarknadsföring (om tillämpligt): Med ditt tillstånd kan vi skicka dig e-post om vår butik, nya produkter och andra uppdateringar.


AVSNITT 2 - SAMTYCKE

Hur får ni mitt samtycke?

När du ger oss personlig information för att slutföra en transaktion, verifiera ditt kreditkort, göra en beställning, ordna en leverans eller returnera ett köp, innebär det att du samtycker till att vi samlar in den och använder den endast av den specifika anledningen.

Om vi ber om dina personuppgifter av andra skäl, t.ex. marknadsföring, kommer vi antingen att be dig direkt om ditt uttryckliga samtycke eller ge dig möjlighet att säga nej.

Hur återkallar jag mitt samtycke?

Om du ändrar dig efter att du har anmält dig, kan du när som helst återkalla ditt samtycke till att vi kontaktar dig, för fortsatt insamling, användning eller utlämnande av dina uppgifter, genom att kontakta oss på contact@valuxi.co.uk.

AVSNITT 3 - SPRIDNING

Vi kan komma att avslöja dina personuppgifter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du bryter mot våra användarvillkor.

AVSNITT 4 - SHOPIFY

Vår butik ligger på Shopify Inc. De förser oss med den online e-handelsplattform som gör det möjligt för oss att sälja våra produkter och tjänster till dig.

Dina uppgifter lagras via Shopifys datalagring, databaser och den allmänna Shopify-applikationen. De lagrar dina uppgifter på en säker server bakom en brandvägg.

Betalning:

Om du väljer en direkt betalningsgateway för att slutföra ditt köp lagrar Shopify dina kreditkortsuppgifter. De krypteras genom Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS). Uppgifterna om din köptransaktion lagras endast så länge som det är nödvändigt för att slutföra köpet. När den är klar raderas dina uppgifter om köptransaktionen.

Alla gateways för direktbetalningar följer de standarder som fastställs av PCI-DSS och som förvaltas av PCI Security Standards Council, som är ett gemensamt arbete av varumärken som Visa, Mastercard, American Express och Discover.

PCI-DSS-kraven bidrar till att säkerställa att vår butik och dess tjänsteleverantörer hanterar kreditkortsinformation på ett säkert sätt.

Om du vill ha mer information kan du också läsa Shopifys användarvillkor (https://www.shopify.com/legal/terms) eller integritetspolicy (https://www.shopify.com/legal/privacy).


AVSNITT 5 - TJÄNSTER FRÅN TREDJE PART

I allmänhet kommer de tredjepartsleverantörer som vi använder oss av endast att samla in, använda och avslöja din information i den utsträckning som krävs för att de ska kunna utföra de tjänster som de tillhandahåller oss.

Vissa tredjepartstjänsteleverantörer, t.ex. betalningsgateways och andra betalningsförmedlare, har dock sina egna sekretesspolicyer för den information som vi måste lämna till dem för dina köprelaterade transaktioner.

När det gäller dessa leverantörer rekommenderar vi att du läser deras sekretesspolicy så att du kan förstå hur dina personuppgifter kommer att hanteras av dessa leverantörer.

Kom särskilt ihåg att vissa leverantörer kan vara belägna i eller ha anläggningar som är belägna i en annan jurisdiktion än du eller vi. Så om du väljer att genomföra en transaktion som involverar tjänster från en tredjepartsleverantör kan din information komma att omfattas av lagarna i den jurisdiktion där den tjänsteleverantören eller dess anläggningar är belägna.

Om du till exempel befinner dig i Kanada och din transaktion behandlas av en betalningsgateway i USA kan dina personuppgifter som används för att slutföra transaktionen bli föremål för avslöjande enligt amerikansk lagstiftning, inklusive Patriot Act.

När du lämnar vår butiks webbplats eller omdirigeras till en tredje parts webbplats eller applikation omfattas du inte längre av denna integritetspolicy eller vår webbplats användarvillkor.

Länkar

När du klickar på länkar i vår butik kan de leda dig bort från vår webbplats. Vi ansvarar inte för andra webbplatsers sekretesspolicy och uppmanar dig att läsa deras sekretesspolicy.

AVSNITT 6 - SÄKERHET

För att skydda dina personuppgifter vidtar vi rimliga försiktighetsåtgärder och följer branschens bästa praxis för att se till att de inte förloras, missbrukas, nås, avslöjas, ändras eller förstörs på ett olämpligt sätt.

Om du ger oss din kreditkortsinformation krypteras informationen med hjälp av SSL-teknik (Secure Socket Layer) och lagras med en AES-256-kryptering. Även om ingen metod för överföring via Internet eller elektronisk lagring är 100 % säker, följer vi alla PCI-DSS-krav och tillämpar ytterligare allmänt accepterade branschstandarder.


AVSNITT 7 - COOKIES

Här är en lista över de cookies som vi använder. Vi har listat dem här så att du kan välja om du vill välja bort cookies eller inte.

_session_id, unik token, sessional, Gör det möjligt för Shopify att lagra information om din session (referrer, landningssida osv.).

_shopify_visit, inga uppgifter, kvarstår i 30 minuter från det senaste besöket, används av vår webbplatsleverantörs interna statistikspårare för att registrera antalet besök.

_shopify_uniq, inga uppgifter, upphör att gälla vid midnatt (i förhållande till besökaren) nästa dag, räknar antalet besök i en butik av en enskild kund.

cart, unik token, beständig i 2 veckor, Lagrar information om innehållet i din varukorg.

_secure_session_id, unik token, sessionsbeständig.

storefront_digest, unik token, obeständig Om butiken har ett lösenord används detta för att avgöra om den aktuella besökaren har tillgång.


AVSNITT 8 - ÅLDER FÖR SAMTYCKE

Genom att använda denna webbplats intygar du att du är minst myndig i din stat eller provins, eller att du är myndig i din stat eller provins och att du har gett oss ditt samtycke till att låta dina minderåriga anhöriga använda denna webbplats.

AVSNITT 9 - ÄNDRINGAR AV DENNA SEKRETESSPOLICY

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra denna sekretesspolicy, så läs den ofta. Ändringar och förtydliganden kommer att träda i kraft omedelbart när de publiceras på webbplatsen. Om vi gör väsentliga ändringar i denna policy kommer vi att meddela dig här att den har uppdaterats, så att du är medveten om vilken information vi samlar in, hur vi använder den och under vilka omständigheter, om någon, vi använder och/eller avslöjar den.

Om vår butik förvärvas eller slås samman med ett annat företag kan din information överföras till de nya ägarna så att vi kan fortsätta att sälja produkter till dig.


FRÅGOR OCH KONTAKTINFORMATION

Om du vill: få tillgång till, korrigera, ändra eller radera personuppgifter som vi har om dig, registrera ett klagomål eller helt enkelt vill ha mer information, kontakta vår integritetsansvarige på contact@valuxi.co.uk.