Rättsligt meddelande SWE

Skaparen av webbplatsen är : IGH TRADE OÜ med säte på Niine 6-13, 10414 Tallinn, Estland.

Identifieringsnummer: 16274969

Kontakta publikationsansvarig: contact@valuxi.co.uk

Ansvarig för publiceringen är en juridisk person.

Kontakta webbansvarig: contact@valuxi.co.uk

Värd för webbplatsen är: Shopify 150 Elgin Street, 8th Floor K2P 1L4 Ottawa ( Ontario )

PRESENTATION OCH PRINCIP

Här nedan benämns: varje Internetanvändare som ansluter till och använder webbplatsen: www.valuxi.co.uk.

Webbplatsen www.valuxi.co.uk innehåller en uppsättning tjänster som i befintligt skick ställs till användarnas förfogande. Det anges härmed att de senare måste vara artiga och visa god tro både mot andra användare och mot webbansvarige för webbplatsen www.valuxi.co.uk.

IGH TRADE OÜ strävar efter att tillhandahålla så korrekt information som möjligt på webbplatsen www.valuxi.co.uk (med förbehåll för ändringar som gjorts sedan den lades ut på nätet), men kan inte garantera att informationen på webbplatsen är korrekt, fullständig och aktuell, vare sig den kommer från IGH TRADE OÜ själv eller från tredje part som förser IGH TRADE OÜ med denna information. Användaren bekräftar därför att han eller hon använder denna information (endast i informationssyfte, icke uttömmande och kan komma att ändras) på sitt eget ansvar.

TILLGÄNGLIGHET

Webbplatsen www.valuxi.co.uk är i princip tillgänglig för användarna 24 timmar om dygnet, 7 dagar om dygnet, med undantag för avbrott, planerade eller ej, för underhållsändamål eller vid force majeure. I händelse av omöjlighet att få tillgång till tjänsten förbinder sig IGH TRADE OÜ att göra sitt yttersta för att återställa tillgången till tjänsten och kommer då att sträva efter att i förväg informera användarna om datum och tider för ingripandet. Eftersom IGH TRADE OÜ endast har en skyldighet att tillhandahålla medel kan företaget inte hållas ansvarigt för skador, oavsett art, som uppstår till följd av att tjänsten inte är tillgänglig.IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

IGH TRADE OÜ är ensam ägare till alla immateriella rättigheter eller innehar nyttjanderätten till alla delar som är tillgängliga på webbplatsen, både när det gäller struktur och texter, bilder, grafik, logotyper, ikoner, ljud, mjukvara osv.

All fullständig eller partiell reproduktion av webbplatsen www.valuxi.co.uk representation, ändring, publicering, fullständig eller partiell anpassning av någon av dessa delar, oavsett vilka medel eller processer som används, är förbjuden, om inte IGH TRADE OÜ, webbplatsens ägare, i förväg har gett sitt skriftliga tillstånd till e-postadressen contact@valuxi.co.uk. I annat fall kommer det att betraktas som ett intrång och kan leda till åtal.

HYPERTEXTLÄNKAR OCH KAKOR

Webbplatsen www.valuxi.co.uk innehåller ett visst antal hypertextlänkar till andra webbplatser (partner, information ...) som inrättats med tillstånd av IGH TRADE OÜ. IGH TRADE OÜ har dock inte möjlighet att kontrollera hela innehållet på de webbplatser som besöks på detta sätt och avstår därför från allt ansvar för detta faktum när det gäller eventuella risker för olagligt innehåll.

Användaren informeras om att en eller flera cookies kan installeras automatiskt på hans dator under hans besök på webbplatsen www.valuxi.co.uk genom hans webbläsarprogram. En cookie är ett block av data som inte identifierar användaren, men som registrerar information om användarens navigering på webbplatsen.

Konfigurationen av webbläsarens programvara gör det möjligt för användaren att informeras om förekomsten av en cookie och eventuellt vägra den på det sätt som beskrivs på följande adress: www.cnil.fr. Användaren kan dock konfigurera webbläsaren på sin dator så att den vägrar att installera cookies, med vetskap om att vägran att installera en cookie kan leda till att han eller hon inte kan få tillgång till vissa tjänster. För att blockera cookies skriver du i din sökmotor: block cookies under IE eller firefox och följer instruktionerna enligt din version.